دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، آذر 1392 
بهینه‌سازی طراحی چند موضوعی یک پرتابه، حامل پرنده بدون سرنشین پرتاب‌شونده از توپ

صفحه 1-13

اسماعیل لآلی؛ مهدی نصرالله زاده؛ مسعود ابراهیمی؛ جعفر روشنی‌یان


مطالعه موردی یخ‌زنی هواپیما در مسیرهای مختلف پروازی در ایران

صفحه 15-24

عباس رنجبر سعادت آبادی؛ طاهره عموزاد مهدیرجی؛ جابر پوریانی


بررسی تجربی اثرات یخ‌زدگی روی پارامترهای آیرودینامیکی ایرفویل NACA 23012

صفحه 37-50

مسعود میرزایی؛ مجتبی فولادی؛ علیرضا دوست‌محمودی؛ غلامحسین پوریوسفی


ساخت تستر نمایشگر و بررسی صحت عملکرد سیستم اجتناب از برخوردهای هوایی

صفحه 75-85

حمیدرضا دلیلی اسکویی؛ محمد بخشنده؛ ایمان امانی؛ فرهاد تقی زاده