داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
حامد احمدی روش های ساخت قطعات و سامانه های هوایی دانشکده مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
جعفر ادبی فیروز جانی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه نوشیروانی
داود اسدی هدایت، ناوبری و کنترل سامانه های پروازی
داوود اسدی
سید مجید اسماعیلی فر هدایت، ناوبری و کنترل سامانه های پروازی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
اکبر اصغرزاده بناب گروه مطالعات علم و فناوری، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران
محمد اعلایی روش های طراحی هواپیماها و بالگردها، مباحث طراحی آیرودینامیکی و سازه ای سامانه های پروازی دانشگاه هوایی شهید ستاری - دانشکده هوافضا
عباس افشاری مباحث طراحی آیرودینامیکی و سازه ای سامانه های پروازی دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، ایران
نوذر اکبری سیستم های پیشران هواپیماها و بالگردها استادیار
ایمان امانی بررسی سوانح و رویدادهای هوایی، هدایت، ناوبری و کنترل سامانه های پروازی مدیر پژوهش، مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشگاه هوایی، تهران، ایران
کاظم ایمانی مکانیک پرواز و طراحی مانورهای پروازی گروه آموزش خلبانی،دانشکده مهندسی و پرواز، دانشگاه امام علی(ع)،تهران،ایران
احمدرضا ایوبی سیستم های پیشران هواپیماها و بالگردها گروه پیش‌برنده. دانشکده مهندسی هوافضا. دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری. تهران. ایران
وحید بهلوری هدایت، ناوبری و کنترل سامانه های پروازی عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای
ایمان بهمن جهرمی سیستم های پیشران هواپیماها و بالگردها، مباحث طراحی آیرودینامیکی و سازه ای سامانه های پروازی پژوهشگاه هوافضا
میثم بیات هدایت، ناوبری و کنترل سامانه های پروازی دانشکده برق دانشگاه هوایی شهید ستاری
سید حسین پورتاکدوست مکانیک پرواز و طراحی مانورهای پروازی، هدایت، ناوبری و کنترل سامانه های پروازی استاد
محمد پورجعفرقلی مباحث طراحی آیرودینامیکی و سازه ای سامانه های پروازی دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا
علیرضا پورموید دینامیک سازه و ارتعاشات دانشکده مکانیک، دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)، تهران
عادل تدین فر ایمنی و قابلیت اطمینان سامانه های پروازی هواپیما سازی ایران-هسا
امین ترابی دانشگاه هوایی شهید ستاری
عبدالعلی جلالی بررسی سوانح و رویدادهای هوایی گروه هوافضا،دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری،تهران،ایران
علیرضا جلالی سیستم های پیشران هواپیماها و بالگردها استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
مسعود جوادی تداخل سازه و سیال دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه علوم و فناوی هوایی شهید ستاری، تهران، ایران
کورش جواهرده تداخل سازه و سیال دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، رشت
محمد حاجی جعفری روش های طراحی هواپیماها و بالگردها هیئت علمی مهندسی هوافضا، گروه مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا، موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، بوئین زهرا، ایران
علی حبیب پور هدایت، ناوبری و کنترل سامانه های پروازی شهید ستاری
مجید حسنی دامانی دانشگاه شهید ستاری
عنایت اله حسینیان دینامیک سازه و ارتعاشات دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه هوایی شهید ستاری
مریم خیرآبادی بررسی سوانح و رویدادهای هوایی دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
محمد داورزنی گروه ترافیک هوایی دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
بهنام درستکار یاقوتی دانشگاه علوم انتظامی امین
آرش دلداری مقررات و مدیریت پرواز استاد یار گروه مهندسی کامپیوتر،دانشگاه دولتی تربت حیدریه،ایران.....مدیر گروه و رییس مرکز محاسبات
مجتبی دهقان منشادی روش های طراحی هواپیماها و بالگردها، مباحث طراحی آیرودینامیکی و سازه ای سامانه های پروازی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مجتبی دهقان منشادی سیستم های پیشران هواپیماها و بالگردها، مباحث طراحی آیرودینامیکی و سازه ای سامانه های پروازی عضو هیات علمی؛ استاد؛ مجتمع دانشگاهی مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر،اصفهان، ایران
محسن دهقانی محمد ابادی هدایت، ناوبری و کنترل سامانه های پروازی دانشکده هوافضا- دانشگاه شهید ستاری- تهران- ایران
مسعود دوستی دانشیار واحد علوم و تحفپقیقات
محمود دی پیر دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، دانشکده کامپیوتر
میلاد ذبیحی نژاد دانشجو دکترا،مکانیک،دانشگاه یزد،یزد
جلال راعی هیات علمی
داریوش رحمتی عمردهی سازه ها و سامانه های هوایی دانشیار دانشگاه امین
مظاهر رضایی فر دانشگاه تهران
جابر رگنی لموکی مباحث طراحی آیرودینامیکی و سازه ای سامانه های پروازی دانشجوی دکتری مهندسی هوافضا، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک،دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی رمضانی زاده بررسی سوانح و رویدادهای هوایی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
سعید روشنی دانشگاه آزاد کرمانشاه
جعفر روشنی یان هدایت، ناوبری و کنترل سامانه های پروازی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
محمد ریاحی روش های ساخت قطعات و سامانه های هوایی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
حمیدرضا زارعی دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
جواد زروندی مقررات و مدیریت پرواز دانشگاه هوایی- تهران- ایران
مهدی زکیانی رودسری سیستم های پیشران هواپیماها و بالگردها پژوهشگاه هوافضا
رضا سرخوش ایمنی و قابلیت اطمینان سامانه های پروازی دانشکده هوافضا دانشگاه علوم وفنون هوایی شهید ستاری تهران ایران
محمد رضا سلیمی مباحث طراحی آیرودینامیکی و سازه ای سامانه های پروازی عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا وزارت علوم تحقیقات و فن آوری، تهران، ایران.
مهدی سیاهی هدایت، ناوبری و کنترل سامانه های پروازی
سید آرش سید شمس طالقانی مباحث طراحی آیرودینامیکی و سازه ای سامانه های پروازی عضو هیئت علمی و رئیس پژوهشکده هوایی، پژوهشگاه هوافضا وزارت علوم تحقیقات و فن آوری، تهران، ایران
رحمن سیفی شکست، خستگی و خزش سازه ها مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
احمد شرفی مباحث طراحی آیرودینامیکی و سازه ای سامانه های پروازی گروه آیرودینامیک، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، ایران، تهران
اسماعیل شریفان
پیام شمس قهفرخی هدایت، ناوبری و کنترل سامانه های پروازی دانشگاه ریگا
حمیدرضا ضرغامی ایمنی و قابلیت اطمینان سامانه های پروازی استادیار مهندسی صنایع دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
آیناز طاهری هدایت، ناوبری و کنترل سامانه های پروازی دانشگاه شیکاگو
داوود طغرایی سیستم های پیشران هواپیماها و بالگردها گروه مکانیک دانشگاه آزاد خمینی شهر
یوسف عباسی گروه دینامیک پرواز و کنترل، دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مصطفی عباسی ازندریانی مکانیک پرواز و طراحی مانورهای پروازی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
محمد علی فارسی ایمنی و قابلیت اطمینان سامانه های پروازی پژوهشگاه هوافضا
محسن فتحی چگرکندی هدایت، ناوبری و کنترل سامانه های پروازی هیئت علمی دانشکده هوافضا- ایران-تهران دانشگاه صنعتی شریف
امیر حمزه فرج الهی مباحث طراحی آیرودینامیکی و سازه ای سامانه های پروازی دانشکده مهندسی، دانشگاه امام علی (ع)
محمد فرمانی مباحث طراحی آیرودینامیکی و سازه ای سامانه های پروازی دانشجو دکترا، مکانیک، دانشگاه یزد
محمد فرمانی گروه آیرودینامیک و پیشرانش، دانشکده هوافضا، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران
علی فرهادی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
جمشید فضیلتی دینامیک سازه و ارتعاشات دانمشیار، پژوهشگاه هوافضا، تهران، ایران
یعقوب قانع هدایت، ناوبری و کنترل سامانه های پروازی دانشگاه امام حسین
ارسلان قجر روش های طراحی هواپیماها و بالگردها پژوهشگاه هوافضا، تهران، ایران
حسین قره باغی عمردهی سازه ها و سامانه های هوایی دانشکده مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
سعید کافی مقررات و مدیریت پرواز دانشگاه جامع امام امام حسین(ع)
احمد کشاورزی مباحث طراحی آیرودینامیکی و سازه ای سامانه های پروازی اصفهان- دانشگاه آزاد اسلامی
خلیل گرگانی دانشگاه مازندران
ساره گلی ایمنی و قابلیت اطمینان سامانه های پروازی استادیار دانشکده علوم ریاضی
مصطفی لیوانی دینامیک سازه و ارتعاشات سازه، دانشکده هوافضا، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران
حسن محجوب مقررات و مدیریت پرواز عضو هیئت علمی دانشگاه
میثم محمدی امین
میرابوالفضل مختاری مکانیک پرواز و طراحی مانورهای پروازی گروه آموزش خلبانی،دانشکده مهندسی و پرواز، دانشگاه امام علی(ع)،تهران،ایران
مصطفی مرادی بررسی سوانح و رویدادهای هوایی دانشگاه هوایی شهید ستاری
محمد مسکینی مربی، دانشکده هوافضا، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران
جلیل مظلوم روش های ساخت قطعات و سامانه های هوایی دانشیار مهندسی برق دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
مسعود معصومی هدایت، ناوبری و کنترل سامانه های پروازی استادیار برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
علیرضا ملکی جوان دانشگاه شهید ستاری/رئیس دانشکده
مژده مهدوی ایمنی و قابلیت اطمینان سامانه های پروازی گروه الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرقدس
داریوش مهری
داوود موسویان سیستم های پیشران هواپیماها و بالگردها شهید ستاری
حسن ناصح سیستم های پیشران هواپیماها و بالگردها پژوهشگاه هوافضا
محمد نجفی ایمنی و قابلیت اطمینان سامانه های پروازی
سعید نصراللهی هدایت، ناوبری و کنترل سامانه های پروازی استادیار، پژوهشکده هدایت ناوبری و کنترل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران
علی نگهبان برون دانشگاه هوایی شهید ستاری- دانشکده هوافضا
علی نوری دینامیک سازه و ارتعاشات دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران ، ایران
میثم نوری نیارکی دانشگاه شهید ستاری
سید محمد نیکوئی روش های ساخت قطعات و سامانه های هوایی
بهرنگ هادیان هدایت، ناوبری و کنترل سامانه های پروازی دانشکده برق دانشگاه هوایی شهید ستاری
محمد هادی پور مباحث طراحی آیرودینامیکی و سازه ای سامانه های پروازی دانشجوی دکتری مهندسی هوافضا، دانشکده مکانیک، دانشگاه شیراز
میر یوسف هاشمی مباحث طراحی آیرودینامیکی و سازه ای سامانه های پروازی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده مکانیک
گوهر ورامینی هدایت، ناوبری و کنترل سامانه های پروازی استادیار, گروه مهندسی برق، واحد بیضا،دانشگاه آزاد اسلامی، بیضا، ایران