فرمت جدید نگارش مقاله

فرمت جدید نگارش مقاله

با سلام 

احتراما به استحضار نویسندگان محترم می رساند فایل جدید راهنمای فرمت نگارش اصلی مقاله در سایت نشریه علمی پژوهشی مهندسی هوانوردی بارگزاری شده است.

به همین منظور نویسندگان عزیز از این به بعد بایستی با فرمت جدید مقالات خود را برای این نشریه ارسال نمایند.

"راهنمای نویسندگان را اینجا مطالعه نمایید"

 

 

 

                                                                                                                                                        با سپاس کارشناس نشریه