تماس با ما

آدرس : تهران، مهرآباد جنوبی، انتهای خیابان شمشیری، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، معاونت پژوهشی و فناوری، دفتر نشریات علمی پژوهشی

ایمیل: aerouniversity.joae@gmail.com
شماره تماس: 66193539 (۲۱) ۹۸+
کد پستی :۱۵۹۱۶۳۴۳۱۱


CAPTCHA Image