اصول اخلاقی انتشار مقاله

نویسندگان، داوران، هیئت تحریریه و سردبیر مجله موظف هستند تمام اصول اخلاق پژوهشی و مسئولیتهای مرتبط در زمینه چاپ را دانسته و به آن متعهد باشند. ارسال مقاله توسط نویسندگان، داوری مقاله توسط داوران و تصمیم گیری در مورد قبول یا رد مقاله توسط هیئت تحریریه و سردبیر به منزله دانستن و تبعیت از این حقوق می باشد و در صورت احراز عدم پایبندی هر یک از این افراد به این اصول و مسئولیتها، مجله هرگونه اقدام قانونی را حق خود می داند. منشور وموازین اخلاق پژوهش مصوب معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بایستی راهنمای نویسندگان و دست اندرکاران داوری و انتشارمجله باشد. لازم به ذکر است اجازه استفاده از مقالات نشریه علمی پژوهشی مهندسی هوانوردی به شرط ذکر منبع داده می‌شود.

 

  •  ضروری است مقاله ی ارسالی از موضوع و محتوای جدید و به روز علمی برخوردار باشد.
  •  مسئوولیت مطالب مندرج در مقاله بر عهده ی نویسندگان آن است.
  • ارسال هم زمان مقاله و یا بخشی از آن به صورت (فارسی‌ و انگلیسی‌) به سایر مجلات، خلاف مقررات اخلاقی است.
  •  ضروری است ضمن بهره گیری از پژوهش های مشابه به روز، اصل امانت داری در نگارش مقاله رعایت شود.
  •  از برهان و استدلال کافی در نتیجه گیری استفاده شود.
  •  تأمل و تعمق در نگارش دست نوشته و ارائه یافته ها و پرهیز از شتاب زدگی در انعکاس دستاوردهای مقاله از نقش بسزایی برخوردار است.
  •  حذف و یا اضافه کردن و یا تغییر نام نویسندگان و همچنین تغییر نویسنده ی مسئول بعد از تکمیل فرم انحصار چاپ، امکان پذیر نیست.

مقررات کمیتۀ بین‌المللی اخلاق نشر  ( Committee on Publication Ethics (COPE) )

 فصلنامۀ علمی پژوهشی مهندسی هوانوردی در راستای عمل به قوانین اخلاق در نشر از قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشارات (COPE)  و آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌کند. کوپ، انجمنی برای بحث و تبادل‌نظر میان سردبیران، داوران مجلات معتبر علمی و صاحب‌نظران این حوزه است. این کمیته فعالیت خود را از سال 1997 با گروه کوچکی از سردبیران مجلات پزشکی در انگلیس آغاز کرد و اکنون نزدیک به 9000 عضو از سراسر دنیا در همۀ رشته‌ها دارد و عضویت در آن برای سردبیران مجلات و دیگر افراد علاقه‌مند امکان‌پذیر است. بسیاری از ناشران بزرگ دنیا هم عضو این کمیته هستند.

کوپ، دستورالعمل‌ها و پیشنهادهایی را برای سردبیران و ناشران و داوران مجلات تهیه کرده ‌است  که هنگام برخورد با انواع سوءرفتارهای پژوهشی می‌توانند از آن کمک بگیرند و طبق آن رفتار کنند. توصیه‌هایی برای داوران و سردبیران به‌منظور رعایت اصل امانتداری و انصاف و داوری بدون تعصب و به دور از سوگیری و ... تنظیم شده است که رعایت آن‌ها از جانب این اشخاص به عنوان افراد تأثیرگذار در کاهش تخلفات حوزۀ پژوهش بسیار حائز اهمیت است.


مجوز دسترسی (حق کپی رایت (Creative Commons (CC))

فصلنامۀ علمی پژوهشی مهندسی هوانوردی اصول حق نشر خود را بر پایۀ بیانیۀ حق نشر ارائه شده توسط مؤسسۀ creative commons  بنا نهاده و رعایت می‌کند. بر پایۀ رهنمودهای ارائه شده توسط این موسسه برای مجلاتی که دسترسی آزاد ارائه می‌کنند هر نویسنده‌ای که مقالۀ خود را به این فصلنامه ارسال می‌کند ضروری است پیشاپیش موافقت و آگاهی خود را با موارد زیر به نشریه اعلام کند:

 

  • نویسندۀ‌(های) مقاله حق نشر مقالۀ خود را به نشریۀ علمی پژوهشی مهندسی هوانوردی واگذار می‌کند. دیگران هم به شرط بیان منبع نویسنده و نشریه می‌توانند از این مقاله در کارهای علمی مورد نیاز خود استفاده کنند.
  • نویسندۀ‌(های) مقاله می‌توانند و توصیه می‌شود مقالۀ منتشر شدۀ خود را به‌صورت آنلاین در جاهائی مانند سایت دخائر علمی سازمان متبوع یا تارنمای شخصی خود منتشر کنند. این اقدام موجب تبادلات علمی و ارجاع‌دهی زودتر به مقاله خواهد شد.
  • نویسندگان می‌توانند به‌صورت مستقل و در قالب قرارداد مقالۀ منتشر شدۀ خود را در پایگاه مقالات سازمان متبوع و در قالب کتاب مجموعه مقالات منتشر کنند. در این صورت ضروری است این نشریه به‌عنوان منبع انتشار اولیۀ مقاله معرفی شود.