ساخت تستر نمایشگر و بررسی صحت عملکرد سیستم اجتناب از برخوردهای هوایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سیستم TCAS بمنظور جلوگیری از برخورد هوایی هواپیماهای در حال پرواز در مسیرهای پروازی طراحی و ساخته شده است. اصولا در صنعت هوایی یکی از مهمترین ارکان اطمینان از عملکرد صحیح سیستم ها و دستگاه ها، تسترهای تخصصی هر قطعه می باشد. در این پژوهش، ساخت تستر برای قطعه نمایشگر اطلاعات TCAS یا TCAS Display Unit (TDU) مورد نظر می باشد. از آنجا که TDU رابط خلبان، کامپیوتر و آنتن های TCAS می باشد، خلبان با استفاده از آن از وجود هواپیماهای مزاحم و احتمال برخورد آگاه شده و مانور مناسب را انجام می دهد. لذا بدیهی است که اهمیت بسیار زیادی در جلوگیری از وقوع سوانح هوایی دارد. نتیجه این پژوهش دستیابی به دانش فنی طراحی و ساخت تستر این قطعه می باشد که با توجه به رفع نیاز کشور به آن از وقوع بسیاری از سوانح و رویدادهای هوایی جلوگیری خواهد شد.

کلیدواژه‌ها