اثر کنترل‌کنندگی فرکانس نیروی تحریک بر رفتار دینامیکی آشوبناک سیستم‌های دوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

رفتارهای دینامیکی آشوبناک با توجه به ماهیت غیرقابل پیش‌بینی بودن می‌توانند مشکلات زیادی را به‌ویژه در سیستم‌های مهندسی ایجاد نمایند. از مهم‌ترین سیستم‌هایی که در معرض ارتعاشات آشوبناک قرار دارند، می‌توان به سیستم‌های دوار مانند موتورهای جت یا توربین‌های خنک‌کننده سیستم تهویه هواپیما اشاره کرد. در حالت آشوبناک، دامنه پاسخ سیستم ارتعاشی به‌صورت غیرمنتظره کم و زیاد می‌شود که این مورد با توجه به بالا بودن سرعت‌ چرخشی سیستم‌های دوار هوایی، می‌تواند تنش‌های دوره‌ای فوق العاده‌ای را ایجاد نماید. وجود تنش‌های دوره‌ای نیز منجر به کاهش عمر در اثر خستگی قطعات می‌شود. لذا شناسایی محدوده رفتارهای آشوبناک با توجه به غیرخطی بودن اغلب سیستم‌های واقعی و چگونگی خارج شدن از این رفتارها اهمیت به‌سزایی دارد. در این مقاله از معادله دافینگ و دافینگ اصلاح‌شده با توجه به ماهیت فیزیکی مناسب، استفاده و پس از شناسایی رفتار دینامیکی سیستم با تکنیک خاص رفتارهای غیرخطی، سعی بر کنترل رفتار آشوبناک با تغییر فرکانس تحریک گردیده است. نتایج به‌دست آمده بیانگر تأثیر مثبت افزایش فرکانس تحریک بر خروج از رفتار آشوبناک می‌باشد.

کلیدواژه‌ها