طراحی کنترلر مرتبه‌بالا مقاوم تطبیقی برای سیستم آشوب نامعین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، یک کنترل‌کننده مرتبه بالای مقاوم تطبیقی برای سیستم آشوب نامعین طراحی شده است. افزودن ترم­های انتگرالی مرتبه دوم و مشتقی مرتبه دوم به کنترل‌کننده پی‌آی‌دی1، به­ترتیب سبب حذف خطاهای حالت ماندگار و افزایش سرعت همگرائی سیستم می­شود. به‌منظور تطبیقی­ نمودن کنترل‌کننده طراحی­شده، از مفاهیم مد لغزشی استفاده شده و یک کنترل‌کننده ناظر نیز به­منظور جلوگیری از واگرائی حالات سیستم به­همراه کنترل‌کننده مرتبه بالا، به سیستم اعمال می­شود. کنترل‌کننده نهایی اعمالی بر این سیستم، حاصل­جمع تلاش کنترلی این دو کنترل‌کننده است. قابل ذکر است که در توصیف سیستم آشوب، برای بررسی مقاوم بودن سیستم در برابر نامعینی­ها، نامعینی دستگاه به‌کارگرفته­شده برای توصیف سیستم و همچنین اغتشاشات خارجی نیز لحاظ شده­اند. نتایج نشان­داده­شده نشان از عملکرد موثر و مطلوب این کنترل‌کننده بر روی سیستم مذکور دارد.

کلیدواژه‌ها