اثرات شکل و موقعیت پیش بال روی توزیع فشار بال یک مدل هواپیمای مانور پذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، به منظور بررسی اثرات شکل و موقعیت پیش ­بال بر توزیع فشار بال یک مدل هواپیمای مانورپذیر، آزمایش­ هایی در تونل باد مادون صوت انجام شده است. بال و پیش­ بال هر دو صفحات مثلثی شکل بوده که دارای لبه­ های حمله­ نوک ­تیز می­ باشند. آزمایش ­ها در سرعت جریان آزاد 18 متر بر ثانیه و در زوایای حمله مدل 14 و 18 درجه و زوایای حمله مختلف پیش ­بال انجام شده­­­­­اند. بال اصلی دارای زاویه پسگرائی 60 درجه و پیش ­بال­ ها دارای زاویه پسگرایی 60 و 70 درجه با ضخامت­ های مختلف هستند. اندازه‌گیری­های توزیع سرعت روی بال اصلی برای سه موقعیت بالا، وسط و پائین پیش­بال نسبت به امتداد بال اصلی و اندازه­ گیری توزیع فشار تنها در دو موقعیت وسط و بالای پیش ­بال انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که گردابه لبه حمله تشکیل شده بر سطح بال و پیش­بال با لبه‌های حمله نوک تیز قوی‌تر و بزرگتر از گردابه لبه حمله مربوط به بال با لبه‌های حمله کاملاً گرد است. همچنین برای حالتی که پیش ­بال در موقعیت بالا نسبت به امتداد بال اصلی قرار دارد بیشترین کاهش فشار بر روی سطح بال دیده می­ شود. در ضمن با افزایش زاویه پسگرایی بال و کاهش ضخامت پیش­ بال نیز افت فشار روی بال افزایش می­­یابد.

کلیدواژه‌ها