بررسی قابلیت اطمینان آستانه وقوع فلاتر صفحه ایزوتروپیک در شرایط مرزی مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بررسی قابلیت اطمینان و عدم قطعیت در مسائل آیروالاستیسیته تاکنون کمتر مورد توجه  محققین قرار گرفته است، قابلیت اطمینان بیانگر عملکرد صحیح یک آیتم/سیستم در بازه زمانی مشخص و شرایط معین است .در کار حاضر قابلیت اطمینان آستانه وقوع فلاتر صفحه ( باطول محدود و عرض بینهایت) با توجه به عدم قطعیت در متغیرهایی شامل مدل الاستیک، ضریب پواسون، چگالی ضخامت صفحه و طول صفحه بررسی شده­است.  صفحه مورد نظر از جنس مواد ایزوتروپیک با شرایط مرزی لولای­ساده-لولای­ساده (SS)، لولای­ساده-گیردار (CS) و گیردار-گیردار (CC) می­باشد که در رژیم پروازی مافوق صوت مورد بررسی قرار گرفته­است. به منظور شبیه­سازی رفتار حاکم بر سازه (ورق) از نظریه کلاسیک ورق استفاده می­شود و اثر نیروهای آیرودینامیکی توسط تئوری پیستون مرتبه اول مدل سازی شده­است. به منظور گسسته­­سازی و تحلیل معادلات آیروالاستیک حاکم بر صفحه از روش عددی دیفرانسیل مربعی تعمیم یافته استفاده شده­است. معادلات حاکم بعد از گسسته­سازی، با استفاده از محاسبه و تحلیل مقادیر ویژه حل شده و آستانه وقوع پدیده فلاتر برای صفحه بدست آمده­است. در نهایت برای بدست آوردن قابلیت اطمینان آستانه وقوع فلاتر صفحه دو بعدی از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده­است.

کلیدواژه‌ها