کاهش سوانح مربوط به بال و بدنه هواپیما با جایگزینی فرآیند پرچ‌کاری با فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه­ای یکی از فرآیندهای تولید برتر با کاربردهای متعددی می­باشد که امروزه توجه زیادی در صنایع هوافضا به خود معطوف کرده است. هدف اصلی در این تحقیق، مقایسه استحکام کششی-برشی اتصال ورق­های متفاوت آلیاژهای آلومینیوم ۳T-2024 و ۶T-7075 در فرآیند­ جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه­ای با فرآیند پرچ­کاری مورد استفاده متداول در سازه­های بال و بدنه هواپیما می­باشد. همچنین تاثیر پارامتر­های مختلف از قبیل تاثیر سرعت نفوذ ابزار، سرعت دورانی ابزار و ترتیب قرار گرفتن ورق­های آلیاژهای آلومینیوم بر استحکام کششی ناحیه اتصال فرآیند جوشکاری اصطکاکی با استحکام کششی فرآیند اتصال پرچکاری مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. با انتخاب مناسب این پارامتر­ها، استحکام کششی-برشی بهینه اتصال قابل دستیابی است. نتایج حاصل از این تحقیق می­تواند جهت جایگزینی فرآیند پرچ­کاری با فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه­ای در صنایع هوافضا و به ویژه در قسمت­هایی از بال و بدنه هواپیما به منظور دستیابی به استحکام بالاتر در اتصالات مورد نظر استفاده نمود. در نتیجه خرابی­های مرتبط با اتصالات مورد استفاده در سازه­های هواپیما کاهش موثری داده می­شود.  

کلیدواژه‌ها