پایدارسازی هواپیمای جنگنده F-8 با استفاده از کنترل پیش‌بینی مبتنی بر مدل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پایدارساز هواپیما با استفاده از سطوح آیرودینامیکی متحرکِ قابل کنترل، هواپیما را پایدار می­کند. در این مقاله، یک کنترل پیش­بینی مبتنی بر مدل برای پایدارسازی هواپیمای جنگنده F-8 ارائه می­گردد. در روش کنترلی پیشنهادی، بر اساس استراتژی افق خزشی، ضمن بهینه­سازی در زمان واقعی، با استفاده از مدل خطی شده جنگنده F-8، تابع هدف کمینه گردیده و خروجی در بازه­های زمانی آینده پیش­بینی می­شود. کمینه­سازی تابع هدف، ورودی کنترل پایدار را نتیجه می­دهد. ورودی کنترل پایدارِ به­دست آمده، حالت­های سیستم غیرخطی جنگنده F-8 را تحت شرایط اولیه متفاوت پایدار می­سازد. در مراحل طراحی کنترل­کننده برای کاهش حجم محاسبات، ملاحظاتی در نظر گرفته شده است. اثبات ریاضی نشان می­دهد که سیستم حلقه بسته با کنترل پیشنهادی، پایداری مجانبی دارد. نتایج شبیه­سازی­ها عملکرد مطلوب کنترل­کننده پیشنهادی در پایدارسازی هواپیمای جنگنده F-8 را به خوبی نمایش می­دهد.

کلیدواژه‌ها