ارزیابی کارایی فرودگاه های ایران با بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده های شبکه دومرحله ای الویت دار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به دنبال احداث فرودگاه های جدید در کشور و توسعه صنعت هوانوردی و حساسیت در امر خدمت رسانی مطلوب به مسافرین به عنوان یک مزیت رقابتی در صنعت گردشگری کشور، ارزیابی عملکرد و تخمین میزان کارایی فرودگاه­های کشور و شرکت­های حمل و نقل هوایی به مسئله مهمی تبدیل شده­است. با این حال تحقیقات بسیار کمی در مورد تجزیه سیستم  فرودگاه­ها با دیدگاه شبکه تحلیل پوششی داده­ها و بحث در مورد یافتن علل ناکارایی زیرواحدهای موثر در عملکرد وجود دارد. جهت ارزیابی عملکرد فرودگاه ها تاکنون از دیدگاه مستقل درشبکه تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است که در این دیدگاه به دلیل ماهیت مقادیر میانی همواره مشکلاتی وجود دارد. در این مقاله برای نخستین بار جهت ارزیابی عملکرد 30 فرودگاه در ایران در سال 1394، از دیدگاه مشارکتی زیرواحدها استفاده میگردد و علاوه بر آن عوامل ناکارایی در حالت مشارکتی الویت دار در زیرواحد ها بررسی می­گردد. ابتکار ما در این مقاله ارائه روشی نوین است تا در حالتی که کارایی فرودگاه و کارایی زیرواحد حمل و نقل هوایی از نظر اهمیت از الویت بیشتری برخوردار است، علل ناکارایی عارضه یابی شده و فرودگاه­ها بر اساس آن ارزیابی گردد.

کلیدواژه‌ها