طراحی و شبیه سازی کنترل پیش بین مدل برای کنترل سوخت موتور توربوجت موشک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، طراحی و شبیه سازی کنترل پیش­بین مدل برای کنترل سوخت موتور توربوجت موشک انجام شده است. قیود عملکردی و ساختاری موتور، چالشی برای طراحی کنترل­کننده ایجاد می­کند. سیستم کنترل باید اطمینان دهد که موتور در شرایط سلامت کامل کار می‌کند؛ یعنی بدون فرارفت سرعت شفت، استال کمپرسور، خاموشی محفظه­ احتراق، فرارفت دمای توربین و غیره. در این راستا  نیاز به کنترل­کننده­ای است که بتواند این قیود را ضمن به ­دست آوردن سیگنال کنترل مناسب لحاظ کند. به ­همین دلیل، با استفاده از کنترل پیش­بین مدل و همچنین در نظر گرفتن محدودیت پارامترهای مختلف مانند سرعت دورانی، دمای ورودی به توربین، حاشیه­ استال کمپرسور و غیره، کنترل سوخت موتور توربوجت برای یک مدل خطی از این موتور در یک نقطه­ عملکردی، مورد بررسی قرار گرفته ­است. در پایان نتایج عملکرد این کنترل­کننده، با نتایج حاصل از کنترل­ کننده Min-Max مقایسه و نشان داده ­شد که، در کنترل پیش­بین نسبت به کنترل­ کننده Min-Max، علاوه بر تولید سیگنال کنترلی بهینه، تمامی قیود در محدوده­ موردنظر قرار گرفته­اند. 

کلیدواژه‌ها