تحلیل فاصله خطای هدایت تناسبی برای سیستم کنترل دو‌‌جمله ای مرتبه بالا در حضور نویز و شتاب هدف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، تحلیل فاصله خطای ناوبری تناسبی برای سیستم هدایت و کنترل با تابع تبدیل دو جمله ­ای و از مرتبه بالا در حضور نویز جستجوگر با استفاده از معادلات خطی بی­بعد شده، به روش مستقیم و الحاقی ارائه شده ­است. در این تحلیل، تأثیر ضریب ناوبری و رسته سیستم تا مرتبه 30 به ازای انحراف سمت اولیه، اهداف با مانور و نویز جستجوگر بررسی شده است. حل عددی در حالت خطای سمت اولیه و هدف با مانور ثابت، خطی و سهمی، رفتاری شبیه رفتار مجانبی نشان می ­دهد. بعلاوه، خطای نهایی ناشی از نویز جستجوگر به ازای سیستم ­های کنترل با مراتب بالاتر، رفتاری شبیه رفتار مجانبی نشان می­ دهد. اثبات ریاضی مقادیر حدی نیز ارائه شده است. با توجه به بررسی حاضر و به ازای شرایط مفروض، حداقل مرتبه 8 الی 10 برای تحلیل فاصله خطای سیستم کنترل دو جمله­ ای پیشنهاد می­ شود.

کلیدواژه‌ها