اثر زاویه براده و سرعت برش روی تنش های پسماند در فرآیند خان کشی آلیاژ Ti6Al4V مورد استفاده در موتورهای هوایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

آلیاژهای تیتانیوم به علت خاصیت مقاوم به خوردگی و نسبت مقاومت به وزن عالی، در صناع هوانوردی و هوافضا به طور وسیع مورد استفاده قرار می­ گیرند. فرآیند ماشین­کاری ممکن است خواص ماده و تنش­ های پسماند در سطح یا لایه­ های نزدیک به سطح قطعه­ کار را تحت تاثیر قرار دهد. تنش ­های پسماند نقش مهمی در کارایی قطعات ماشین­کاری شده دارند. این تنش ­ها به پارامترهای ماشین­کاری از قبیل سرعت برشی، نرخ پیشروی و زاویه براده، هندسه ابزار و شرایط روانکاری بستگی دارند. در این تحقیق شبیه­ سازی فرآیند خان­ کشی قطعه­ کار تیتانیومی آلیاژTi6Al4V  در محیط نرم افزار آباکوس انجام می­ گردد. پس از مدل­ سازی فرآیند،  اثر زاویه براده روی تنش­ های پسماند برای زوایای براده 5، 10، 15 و 20 در سرعت­ های برشی 15، 30 و 45 متر بر دقیقه آنالیز شده است. همچنین اثر سرعت برشی روی توزیع تنش­ های پسماند با استفاده از سه مقدار مختلف سرعت برشی 15، 30 و 45 متر بر دقیقه و عمق برشی ثابت 05/0 میلی­متر و زاویه براده 5 درجه مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها