بررسی تجربی تأثیر تغییر فاصله و خمیدگی پره های راهنما بر کیفیت جریان خروجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به­ منظور هدایت جریان سیال به مسیر طراحی شده و هم­چنین کاهش تلفات انرژی در تغییر جهت سیال عبوری، از پره­ های راهنما استفاده می­ شود. مهم­ترین پارامترهای تأثیرگذار بر کیفیت جریان خروجی از پره ­های راهنما، مقدار گام (نسبت فاصله بین پره­ ها به وتر) و خمیدگی پره­ ها می باشد. در این تحقیق تأثیر این دو پارامتر بر کیفیت جریان خروجی با ساخت مدل­ های مختلف به صورت تجربی بررسی گردیده است. نتایج نشان می ­دهد که در محدوده گام 15 تا 35 درصد، یکنواخت­ ترین توزیع سرعت مربوط به مقدار گام 25 درصد می­ باشد و هم­چنین این مقدار دارای کم­ترین میزان افت فشار کل می­ باشد. نتایج بررسی تغییر خمیدگی پره ­ها نیز نشان می­ دهد که با افزایش مقدار خمیدگی در محدوده 45 تا 90 درجه، یکنواختی توزیع سرعت خروجی کاهش یافته و میزان افت فشار کل افزایش می­ یابد. هم­چنین با افزایش عدد رینولدز از 104×4 تا 105×8/1 دنباله پره ­ها کوچک­تر شده است.

کلیدواژه‌ها