تأثیر انرژی ضربه زننده و ضخامت لایه‌ها در ضربه سرعت پائین بر روی چندلایه‌های فلز- الیاف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کامپوزیت‌های لایهای فلز- الیاف از به هم چسباندن لایه‌های فلزی و کامپوزیتی الیاف و رزین به هم، ساخته می‌شوند. فلز به کار رفته اغلب آلومینیم است و الیاف به طور کلی بر اساس کارکرد مورد انتظار، از جنس آرامید، کربن یا شیشه هستند. کامپوزیت مورد نظر ما در این پژوهش چند لایه آلومینیم- الیاف شیشه (GLARE) می‌باشد که به ­دلیل مقاومت مکانیکی بالا کاربرد وسیعی در صنایع هوایی و... دارد. در این مقاله در ابتدا اثر تغییر در انرژی ضربه زننده در ضربه سرعت پائین برروی کامپوزیت فلز- الیاف را به صورت تجربی مورد بحث قرار داده و به این نتیجه می‌رسیم که با افزایش در انرژی اولیه ضربه زننده سازه کامپوزیتی سفتی بیشتری نشان داده و میزان جذب انرژی افزایش می‌یابد. سپس با مدل‌سازی آزمایش­های انجام شده در نرم‌افزار LS-DYNA ضمن به دست آوردن نتایج مشابه از تحلیل عددی (نرم‌افزاری)، به مقایسه نمودارهای حاصل از تحلیل‌های عددی و نرم‌افزاری خواهیم پرداخت و با مشاهده اختلاف کم میان این نمودارها به صحت مدل­سازی‌های انجام شده پی می‌بریم. در مرحله آخر نیز به بررسی عددی اثر تغییر در ضخامت لایه‌ها در یک سازه کامپوزیتی با ضخامت کلی ثابت پرداخته و نتیجه می ­گیریم که افزایش در ضخامت لایه‌های الیاف و کاهش ضخامت لایه‌های آلومینیمی ‌موجب افزایش مدت زمان برخورد و کاهش سفتی سازه کامپوزیتی می‌شود.

کلیدواژه‌ها