طرح‌ریزی مسیر انحنا پیوسته مبتنی بر ترکیب مسیر دیوبینس و منحنی بزییر برای پرنده‌های بدون سرنشین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از این مقاله توسعه یک الگوریتم سریع و کارآمد به­ منظور طرح‌ریزی مسیر پرواز پرنده‌های بدون سرنشین می‌باشد. الگوریتم جدید پیشنهادی یک مسیر هموار دارای انحنای پیوسته را از میان نقاط راه از پیش تعیین ­شده در فضای دوبعدی طرح‌ریزی می‌نماید. در این الگوریتم با جایگزینی خط دیوبینس با منحنی بزییر، یک مسیر انحنا پیوسته مبتنی بر مسیر دیوبینس و با طول نزدیک به طول بهینه ایجاد می‌گردد. ویژگی پیوستگی انحنا در این مسیر جدید، بر خلاف مسیر دیوبینس از اعمال تغییر شتاب ناگهانی بر پرنده‌ی دنبال­ کننده این مسیر جلوگیری خواهد کرد. الگوریتم به­ دست ­آمده به­ دلیل مبتنی بودن بر حل تحلیلی از قابلیت کاربرد زمان واقعی نیز برخوردار است. از این­رو، طرح‌ریزی مجدد مسیر در حین پرواز توسط این الگوریتم به­ منظور هدایت پرنده‌های بدون سرنشین در هر مأموریتی امکان­ پذیر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها