هدایت میانی سه‌بعدی با نقاط گذر متحرک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، یک قانون هدایت میانی سه‌بعدی با استفاده از نقاط‌گذر متحرک برای رهگیری اهداف متحرک ارائه شده‌است. نقاط‌گذر به‌گونه‌ای انتخاب می شود که وسیله پروازی در ابتدا اوج‌گیری مناسبی کرده و در لایه‌های رقیق‌تر اتمسفر مسیر خود را طی کند. البته با تغییر مسیر هدف، موقعیت نقاط‌گذر اصلاح می شود. وسیله پروازی برای پرواز به سمت نقطه گذر آتی از روش هدایت تناسبی با جبران اثر شتاب جاذبه استفاده می کند. نتایج شبیه‌سازی نشان می دهد که قانون هدایت پیشنهادی برای اهداف در برد بلند و با تغییر مسیر، عملکرد بهتری در مقایسه با روش‌های هدایت میانی کلاسیک دارد.

کلیدواژه‌ها