تأثیر شرایط آندایزینگ بر مقاومت به سایش، سختی سطحی و تغییر ابعاد آلیاژهای آلومینیوم هوایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در صنعت هوایی، به دلیل بالا بودن نسبت استحکام به وزن، از آلیاژهای آلومینیوم به میزان زیادی استفاده می­ شود. اکسیداسیون آندی که فرآیندی الکتروشیمیایی برای ایجاد لایه­ های پایدار بر روی سطح فلزات است، یکی از منحصر به ­فرد ترین روش­هایی است که به ­طور گسترده برای افزایش کیفیت سطح از جمله مقاومت به خوردگی و سایش استفاده می ­شود. در این مقاله تحت چگالی جریان­ های مختلف (  A/dm26/2 و A/dm2 2/3 )، پوشش­ های آندایزینگ سخت به ضخامت­ های متفاوتی (µm25، µm50، µm64، µm76 و µm100) بر روی آلیاژهای هوایی آلومینیوم از جمله T6- 7075، T3-2024 وT6 -6061 اعمال شده و در شرایط آب­ بندی و بدون آب­ بندی، خواص سایشی، میکروسختی و افزایش ابعاد نمونه­ ها بررسی شده است. نمونه­ ها در اسید سولفوریک آندایز شدند. نتایج آزمون­ های سایش بیانگر یکنواختی پوشش ­های اعمالی در کلیه آلیاژها و همچنین کاهش مقاومت به سایش نمونه ­ها، در حالت آب­ بندی نسبت به بدون آب­ بندی است. عملیات آب ­بندی تأثیر زیادی در کاهش سختی نمونه­ ها نداشته است. با افزایش ضخامت پوشش تا  µm76، سختی کلیه نمونه ­ها افزایش یافته و بعد از آن سختی کاهش یافته است. با افزایش چگالی جریان، میزان افزایش ابعاد ناشی از آندایزینگ افزایش می ­یابد.

کلیدواژه‌ها