مهندسی مجدد سازه زیرین یک بالگرد بر اساس مفهوم ضربه­ پذیری با استفاده از مواد مرکب پلیمری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ضربه ­پذیری (میزان جذب انرژی ضربه) سازه زیرین بالگردها از جمله ملاحظات مهم در طراحی سازه این­ گونه وسایل پرنده می­ باشد. ضربه ­پذیری این قسمت از سازه، در میزان صدمات وارده به سرنشینان بالگرد در هنگام فرود اضطراری اهمیت ویژه ­ای دارد. در این پژوهش، به مهندسی مجدد قسمتی از سازه زیر صندلی خلبان یک نوع بالگرد چند منظوره با ماموریت دریایی به­ منظور بهبود خواص ضربه­ پذیری آن پرداخته شده است. سازه در نظر گرفته شده از جنس آلومینیوم بوده و بخشی از مجموعه صندلی خلبان است که در زیر صندلی قرار گرفته و اتصال صندلی خلبان به اعضای اصلی سازه بدنه بالگرد را برقرار می­ سازد. این قسمت، نقش بسیار مهمی در جذب ضربه در برخورد عمودی بالگرد با زمین یا سطح آب دریا دارد. در این راستا، ضمن شبیه­ سازی کامپیوتری خرابی در سازه جایگزینی مواد مرکب با مواد فلزی برای این سازه در نظر گرفته شده و تاثیرات آن بر روی ضربه ­پذیری و وزن مورد بررسی قرار گرفته است. سازه جایگزین از جنس مواد مرکب پلیمری طراحی و ساخته شده و مورد آزمایش عملی قرار گرفته است. نتایج آزمایش خرابی و شبیه­ سازی کامپیوتری بر روی سازه ساخته شده، نشان داده که این سازه جدید ضمن دارا بودن وزن پایین­ تر در مقایسه با سازه آلومینیومی، از خواص ضربه­ پذیری بهتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها