تولید شبکه هیبرید کارتزین به‌منظور تحلیل آیرودینامیکی جریان‌های لزج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق یک شبکه هیبرید بر اساس شبکه پایه کارتزین برای تحلیل جریان­ های لزج اطراف هندسه­ های هوایی توسعه داده شده است. این شبکه از خاصیت منظم و عمود بودن شبکه­ های با سازمان در لایه مرزی، کارآیی و سادگی شبکه ­های کارتزین و انعطاف پذیری شبکه ­های بی سازمان بهره گرفته است. ابتدا یک شبکه با سازمان به­ صورت لایه ­ای اطراف هندسه جسم در ناحیه لزج تولید می­ شود و مابقی فضای محاسباتی توسط شبکه کارتزین بی­ سازمان پوشش داده می ­شود. به­ منظور اتصال دو شبکه کارتزین و با سازمان از سلول ­های مثلثی بی­ سازمان استفاده گردیده است. در نهایت به ­منظور نمایش کارآیی شبکه­ های تولید شده معادلات کامل ناویر استوکس در رژیم­ های جریان آرام و مغشوش با استفاده از یک روش عددی ضمنی مبتنی بر حجم محدود حل شده و نتایج آن با داده­ های تجربی و نتایج عددی دیگران مقایسه گردیده است. نتایج به ­دست آمده بیانگر حفظ دقت و کاهش زمان مورد نیاز محاسبات در مقایسه با شبکه ­های بی­ سازمان مثلثی است.

کلیدواژه‌ها