بررسی، شبیه سازی و تحلیل سوانح هوایی ناشی از دانبرست مبتنی بر داده های حاصل از FDR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مقاله به دو بخش مشخص قابل تقسیم است. بخش اول با استفاده از منابع و مراجع معتبر به شناخت پدیده دان­برست، قیچی باد و نحوه عملکرد آن بر روی هواپیما اختصاص داده شده و بخش دوم به تولید ابزاری در سطح ملی برای شناسایی بهتر عملکرد این دو پدیده طبیعی اختصاص دارد. از آنجائیکه سوانح ناشی از تلاطمات جوی بطور سیستماتیک در ایران مورد مطالعه قرار نمی­ گیرد، این ابزار می­ تواند کمکی به شناسایی بهتر شرایط پروازی مخاطره آمیز در ایران باشد. برای نشان دادن کارآیی نرم ­افزار توسعه یافته اطلاعات دو سانحه معروف در آمریکا بطور کامل دریافت و نشان داده شده است که نرم ­افزار توسعه یافته قادر است پیش ­بینی مشابهی را ارائه نماید. پدیده دان­برست تهدیدی بالقوه برای ایمنی پرواز به ­ویژه در فازهای برخاست و نشست بوده و به­ عنوان یکی از مهمترین علل سوانح هوایی در حین این فازها شناخته می ­شود. کاهش عملکرد هواپیما تحت اثر این پدیده فرصت بسیار کمی را جهت کنترل مناسب هواپیما در اختیار خلبان قرار می­ دهد. بررسی و تعیین میزان اثرات مخرب دان­برست بر عملکرد هواپیما نیازمند مدلی دقیق از میدان باد در آن می­ باشد. در این مقاله بازسازی و تحلیل اطلاعات پروازی در هنگام عبور از دان­برست انجام می­ گردد. در اولین قدم مولفه­ های سرعت باد و گرادیان آنها با استفاده از خروجی­ های دستگاه ثبت داده­ های پروازی (FDR) تعیین می­ گردد. سپس کاهش عملکرد هواپیما با فاکتوری به­ نام F بطور کمّی استخراج می­ شود. در هر دو سانحه بررسی شده در این تحقیق فاکتور F به گونه ­ای بوده که منجر به وقوع سانحه گردیده است. در نهایت با مدلسازی حرکت و پارامترهای آیرودینامیکی در حضور این مولفه­ های باد سعی می ­شود یک استراتژی مطلوب برای انصراف از نشستن پیشنهاد گردد. نتایج حاصل نشان می­ دهد که بهترین روش برای انصراف از نشست در حین مواجهه با دان­برست استفاده از ماکزیمم تراست در یک زاویه پیچ ثابت می­ باشد. تئوری بکار رفته توسط مولفین بر روی اطلاعات ارسال شده از NTSB اعمال شده است و نتایج حاصل در مقایسه با کارهای قبلی بطور کامل روش را تایید می­ کند و آمادگی لازم برای تحلیل داده ­های ثبت شده در سیستم­ های اطلاعات پروازی را فراهم آورده است. 

کلیدواژه‌ها