بررسی تجربی توزیع فشار و ضرایب آیرودینامیکی زنجیره تیغه های ثابت کمپرسور موتور هواپیما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، توزیع فشار و ضرایب نیروهای آیرودینامیکی زنجیره تیغه­ های ثابت کمپرسور موتور هواپیما به­ صورت تجربی بررسی شده است. در آزمایش­ها از تیغه­ های نوع 67A از خانواده تیغه­ های "پخش کنترل شدهاستفاده شده است؛ که معمولا این نوع تیغه­ ها در ردیف اول کمپرسور موتور توربین به کار می ­رود. به این منظور، از سه تیغه موازی از جنس پلکسی- گلس (طلق) که به­ وسیله لیزر برش خورده شده و دو صفحه مسطح که در دو طرف آن قرار گرفته، استفاده شده است. اندازه­ گیری توزیع ضریب فشار روی سطح تیغه­ ها و ضرایب نیروهای برا و پسا و ضریب گشتاور در پنج زاویه حمله مختلف از 20 تا 45 درجه درمحدوده اعداد رینولدز بین 400،000 تا 600،000 انجام شده است. اثرات جدایش جریان، به­ ویژه در نواحی نزدیک لبه حمله­ تیغه ­ها و تاثیرات آن بر توزیع فشار، ضرایب آیرودینامیکی و پدیده واماندگی تیغه مورد تحلیل قرار گرفته است. تغییرات زاویه حمله، شدیداً بر الگوی جریان و ضرایب آیرودینامیکی زنجیره تیغه ­ها تأثیر می­ گذارد. به­ علاوه، با افزایش زاویه حمله، اثرات تداخل جریان بین تیغه­ ها افزایش می­ یابد. ضمناً، افزایش زاویه حمله باعث حرکت نقطه جدایی جریان روی سطح مکش تیغه ­ها به­ سمت لبه حمله شده ولی بر جدایی جریان روی سطح فشار اثر محسوسی ندارد.

کلیدواژه‌ها