نیازمندیهای تجهیز موشک کوتاه برد ضد زره تاو به سیستم هدایت و ناوبری اینرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه مالک اشتر اصفهان

2 دانشیار، دانشگاه مالک اشتر

چکیده

پرتابه‌های ضد زره به عنوان یکی از مهمترین سلاح های تاکتیکی میدان جنگ در دهه‌های گذشته بوده‌اند. هدایت، ناوبری و اصابت موفق به هدف، یکی از مهمترین موضوع‌ها در پرتابه‌های ضد زره می‌باشند. موشک تاو را می‌توان به عنوان یکی از قدرتمندترین پرتابه‌های بردکوتاه ضد زره مورد استفاده در دنیا که قابلیت شلیک از بالگرد را نیز دارد نام برد که نقش پر رنگی نیز در نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران بازی می‌کند. موشک تاو از نوع هدایت راهبردی سه نقطه‌ای(موشک، هدف و ردگیر) است که در این نوع از هدایت در صورت قطع شدن سیم ارتباطی متصل به موشک و یا قطع شدن کانال لیزری هدایت در موشک‌های نسل جدید تاو، هدایت موشک از دست خواهد رفت، همچنین در هدایت سیمی یا لیزری، بالگردی که موشک از آن پرتاب می‌شود می‌بایستی تا زمان برخورد موشک به هدف(تقریبا" 20 ثانیه) موشک را تا انتهای مسیر هدایت کند که از لحاظ ایمنی در میدان جنگ عملی بسیار خطرناک تلقی می‌گردد، لذا در اختیار داشتن یک موشک هدایت شونده ضد زره که قابلیت FIRE & FORGET را در زمان‌های مورد نیاز داشته باشد الزامیست، لذا در این تحقیق نیازمندی های هدایت و ناوبری پیش تنظیم برای موشک تاو بررسی و نشان داده می شود با تجهیز بالگرد به فاصله سنج لیزری جهت تعیین موقعیت هدف و استفاده از سنسور با خطای بایاس پایین در سیستم هدایت و ناوبری موشک تاو می توان هدایت FIRE & FORGET را با دقت قابل قبولی برای موشک تاو بکار بگیریم.

کلیدواژه‌ها


[1]  ص. پایخان، «تجربه بکارگیری موشک ضدزره تاو در دوران جنگ تحمیلی بوسیله بالگرد شکاری کبرا»، درمجموعه مقالات اولین همایش سراسری موشک­های هدایت شونده ضد زره، تهران، 1379، ص 25-28.
[2] Jwo, D. J., Shih, J. H., Hsu, C. S., & Yu, K. L., “development of a strapdown inertial navigation system simulation platform”, Journal of Marine Science and Technology, Vol. 22, No. 3, pp. 381-391, 2014.
[3] Zhang, W., Ghogho, M., & Yuan, B., “Mathematical model and matlab simulation of strapdown inertial navigation system”, Hindawi Publishing Corporation, Modelling and Simulation in Engineering, Vol. 2012, Article ID 264537, pp. 1-25, 2012.
[4] Titterton, D.,  & Weston, J. “Strapdown inertial navigation technology”, (2nd Edition), Institution of Engineering and Technology, United Kigdom, 2004.
[5] Grigorie, T. L., Lungu, M., Raluca Edu, I., & Obreja, R. “Concepts for error modeling of iniatureaccelerometers used in inertial navigation systems” annals of the university of  craiova, electrical engineering _series, no. 34,; issn_ 1842-4805, 2010.
[6] Grigorie, T. L., Jula, C. C. N., & Racuciu, C. “Evaluation method of the sensors errors in an inertial navigation system”, Wseas Transactions on Circuits and Systems, issue 12, volume 7, december, issn: 1109-2734, 2008.
[7] Xu, Y., Wang, Z., & Gao, B. “Six-degree-of-freedom digital simulations for missile guidance and control” college of mechatronic engineering, north university of china, taiyuan 030051, china, received 17 march 2015; accepted 25 june, 2015.
[8] Kisabo, A. B.  Adebimpe, A. F., Okwo, O. C., & Samuel, S. O. “State-space modelling of a rocket for optimal control system design” Aliyu Bhar Kisabo et al. / journal of aircraft and spacecraft technology, 2019.