‌طراحی، تحلیل و ساخت بالگرد الکتریکی تک سرنشین با بلیدهای هم محور(الکتروکوپتر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار -مجتمع دانشگاهی مکانیک- دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشجوی دکترا

چکیده

در این تحقیق عملیاتی که منجر به ساخت یک بالگرد تک‌سرنشین با دو مجموعه پره هم محور شده، روش تامین توان الکتریکی جایگزین سامانه-های سوختی گردیده است. با هدف تغییر بنیادی در سامانه تامین توان و یا انرژِی محرکه، پروژه طراحی و ساخت یک نمونه بالگرد، در دستور کار قرار گرفت. در ابتدا با طراحی مشخصات مطلوب سامانه، طرح اولیه‌ای از آن به دست ‌آمد. سپس با طراحی شناور کمیت‌ها، سامانه به گونه‌ای طراحی و ساخته ‌شد که در صورت لزوم و با تاثیر عدم قطعیت‌های طراحی، بتوان از آن پاسخ مناسب را گرفت. در این مقاله، تحلیل، ساخت و تست بالگردی تک‌سرنشین با ساختاری ویژه، با انرژی محرکه الکتریکی و جعبه دنده انتگرالی انجام شده است. رسیدن به دانش فنی روش تولید مقرون به صرفه پره‌‌ها به روش بدون قالب (با شکل مخروطی، پیچش آیرودینامیکی و هندسه نامتقارن) طراحی و ساخت جعبه دنده سیاره‌ای با 16 ورودی و دو خروجی هم محور با قابلیت کاهش تعداد ورودی، سامانه کنترل دور دو مجموعه پره، و بسیاری موارد دیگر عملاً راه را برای ساخت نمونه‌های با عملکرد ویژه باز می‌کند. با استفاده از تحلیل‌های ریاضی و نرم‌افزاری محدوده عملکرد مناسب برای سامانه به‌دست آمد. با طراحی و ساخت و نصب جاذب‌های ارتعاشی، رفتار مناسب سامانه اثبات گردید. در سکوی تستی که به همین منظور طراحی و ساخته شد، ضمن بررسی رفتار ارتعاشی سامانه، توانایی سامانه در بلند شدن نیز با موفقیت آزمایش شد.

کلیدواژه‌ها


 • Baptiste, B., Sergio, B., & Bruno, C., “Passive suppression of helicopter ground resonance using nonlinear energy sinks attached on the helicopter blades”, Journal of Sound and Vibration, Elsevier, 2017.
 • Reinhard, L., Christoph, K., & Rainer, B., “Influence of contact points of helicopter skid landing gears on ground resonance stability”, CEAS Aeronautical Journal (2020), pp. 731-743
 • Harun-Or-Rashid, M., Jun-Beom S., Sanghyun, C., Young-Seop B., & Beom-Soo K., “Unmanned coaxial rotor helicopter dynamics and system parameter estimation”, Journal of Mechanical Science and Technology, pp: 3797-3805, 2014.
 • Wang, H., Wang, D., Niu, X., & Duan, H. “Modeling and hover control of a novel unmanned coaxial rotor/ducted-fan helicopter”, Proceedings of the IEEE , International Conference on Automation and Logistics , August 18 - 21, 2007.
 • Jimmy,, & Ho, H. Y., “Analytical study of an isolated coaxial rotor system with lift offset”, Aerospace Science and Technology, 2020.
 • Gordon Leishman, J., & Shreyas A., “An optimum coaxial rotor system for axial flight”, Jou. Of the American Helicopter Society, 2008.
 • Salvador, C.-R., & Tomas-Rodriguez, M., “Hover flight helicopter modelling and vibrations analysis”, Jornadas de Automatica,
 • Castillo-Rivera, S., & Tomas-Rodriguez, M. Marichal-Plasencia, Helicopter Main Rotor Vibration Analysis with Varying Rotating Speeds, Jornadas de Automatica,
 • Urbikans, G., Olivera, D., et al. Stability and Vibrational Behaviour in Turning Processes with low rotational Speeds, Int. J. of Advanced Manufacturing Technology,
 • Liqing, L., Shuqian, C., Jing, L., Rimin, N., & Lanlan, H., “Review of rotor balancing method”, Machines, 2021   
 • https://www.nbcnews.com/id/wbna24649644
 • https://helihub.com/2012/11/11/new-single-seat-electric-coaxial-helicopter-concept-in-japan/
 • The Rotating Beam Problem in Helicopter Dynamics, Ranjan Ganguli,Vijay Panchore. Foundations of Engineering Mechanics, Springer Singapore, 2018.
 • https://www.rep.co.ir/
 • Helicopter Flight Dynamics Including a Treatment of Tiltrotor Aircraft, Gareth D. Padfield, John Wiley & Sons, 2018
 • Theory of Vibration, Ahmed, A. Shabana, Springer International Publishing, 2019.