تحلیل فلاتر پنل ساندویچی استوانه‌ای تحت اثر نیروی تعقیب‌کننده با استفاده از روش تربیع تفاضلی تعمیم‌یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش رفتار یک پانل ساندویچی استوانه­ای شکل با هسته انعطاف­پذیر در شرایط مرزی مختلف که تحت اثر نیرو تعقیب­کننده واقع شده، مورد مطالعه قرارگرفته است. برای این منظور با استفاده از تئوری مرتبه اول برشی و اصل همیلتون معادلات حاکم استخراج و از روش تربیع تفاضلی تعمیم‌یافته حل ‌شده‌اند. نتایج به‌ دست‌ آمده نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن سادگی روش حاضر نسبت به سایر روش­ها در تحلیل مسائل پایداری پنل ساندویچی استوانه­ ای شکل، نتایج حاضر از دقت قابل قبولی برخوردار است. همچنین بررسی نتایج نشان می­دهد که پدیده فلاتر در شرایط مرزی یکسر گیردار و یکسر آزاد رخ می­دهد و در شرایط مرزی دیگر تنها پدیده دیورژانس یا کمانش استاتیکی رخ می­دهد. یکی دیگر از نتایج قابل‌ توجه این است که افزایش تعداد لایه ­های کامپوزیت باعث می­شود پدیده فلاتر در پانل ساندویچی استوانه­ ای با هسته انعطاف­پذیر، دیرتر به وقوع بپیوندد.

کلیدواژه‌ها