بهینه سازی با قابلیت اطمینان در برداشت کننده انرژی از ارتعاشات موتور هواپیمای بدون سرنشین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله از یک مدل موجود برای برداشت انرژی از پیزوالکتریک استفاده شده است. توان قابل برداشت به عدم قطعیت­های زیادی مانند عدم قطعیت­های ناشی از خواص مواد، شرایط بارگذاری و عدم قطعیت ناشی از تلرانس­ها حساس است. لذا بمنظور رسیدن به عملکرد صحیح تحت عدم قطعیت­ها از بهینه ­سازی طرح با قابلیت اطمینان با هدف کم کردن حجم برداشت­ کننده استفاده شده است. نتایج نشان می­ دهند که چنانچه طراحی سامانه برداشت­ کننده انرژی از روش بهینه­ سازی با قابلیت اطمینان نسبت به عدم قطعیت­های ناشی از تلرانس­ انجام شود، توان خروجی و نیز اطمینان از عملکرد صحیح به میزان قابل توجهی در مقایسه با بهینه ­سازی تصادفی افزایش می­یابد. در این تحقیق تامین توان جایگزین باتری برای عملگرها و حسگرهای یک پهپاد با استفاده از برداشت کننده انرژی از پیزوالکتریک نیز بررسی شده است. در این حالت منبع ارتعاش را ارتعاشات موتور هواپیما در نظر گرفته و فرض بر این است که سطح لایۀ پیزوالکتریک برابر با سطح بال هواپیما بوده و به سطح بال متصل باشد. با درنظر گرفتن ملاحظاتی در طراحی بال و نیز نوع مأموریت آن می­توان جایگزینی را میسر نمود.

کلیدواژه‌ها