بررسی تجربی جریان ناپایا حول یک مدل استوانه بهمراه سه صفحه عمود برآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، به بررسی تجربی جریان ناپایا حول یک مدل استوانه بهمراه سه صفحه عمود بر آن پرداخته شده است. این بررسی در سرعت­ها، زوایای حمله اولیه و نسبت­های طولی مختلف انجام شده است. نتایج نشان می­دهد که مدل مورد آزمایش در این بررسی، دارای الگوهای حرکتی نوسانی پایا، دورانی پایا، نوسانی ناپایا و دورانی ناپایا می­باشد. این نوع رفتارها به مشخصات هندسی از جمله نسبت طولی، زاویه حمله اولیه جسم و سرعت جریان آزاد بستگی دارد. در نسبت­های طولی کم و سرعت پایین، الگوی حرکتی حول زاویه 60 درجه میرا می­شود. بیشترین نوسان و یا دوران مربوط به زاویه حمله اولیه صفر درجه می­باشد. در نسبت­های طولی کم، رژیم حرکتی از نوع نوسانی است که با افزایش نسبت طولی و سرعت جریان آزاد، به رژیم حرکتی دورانی تغییر پیدا می­کند. تغییرات سرعت زاویه­ای نسبت به زمان در نسبت­های طولی 1 و 4 با کاهش دامنه نوسان در هر رژیم حرکتی همراه است. تغییرات فرکانس کاهنده نیز نسبت به تغییرات زاویه­ای جسم، به شکل خطوط نیم دایره و بر هم منطبق هستند. در رژیم حرکتی نوسانی ناپایا، فرکانس کاهنده ثابت است و پس از میرایی، کاهش می­یابد. همچنین با گذشت زمان، سرعت نوسانی جسم نیز کاهش می­یابد. در ضمن نتایج نشان می­دهد که با افزایش عدد رینولدز جریان، عدد استروهال دارای مقدار ثابتی می­باشد.

کلیدواژه‌ها