طراحی و پیاده سازی سیستم فرودخودکار برای هواپیمای بدون سرنشین بر اساس سیستم ناوبری تصویری زمین پایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله یک روش جدید جهت  فرودخودکار پرنده‌های بدون سرنشین بر اساس یک سامانه تصویری زمین پایه پیشنهاد گردیده است. فرودخودکار یک مساله چالش برانگیز در تمامی پرنده‌‌ها بوده و اکثر سوانح در این فاز پرواز رخ‌ می‌دهد. یک سیستم فرود خودکار کم هزینه، با قابلیت استفاده در انواع پرنده‌ها و قابل انتقال به باندهای مختلف بشدت مورد نیاز صنایع فعال در این حوزه است. در روش پیشنهادی در این مقاله، یک سامانه ناوبری تصویری زمینه پایه که مجهز به سیستم تعقیب هدف و یک فاصله‌یاب لیزری است، بر روی انتهای مرکز باند نصب می‌شود. این سامانه اطلاعات موقعیت پرنده را نسبت به باند فرود برای آن ارسال می‌نماید. بر اساس محاسبات انجام شده در این مقاله، دقت این سامانه در فاز فرود حدود 20 برابر بیش از سامانه GPS است. در ادامه، یک الگوریتم فرود جهت تولید مسیر پروازی مطلوب جهت یک فرود خودکار و ایمن پیشنهاد می‌شود. این الگوریتم، از دو سیستم هدایت سمت بر اساس هدایت میدان برداری تصویری و هدایت طولی بر اساس فاز سرش و فاز فلر بهره می‌برد. نتایج این مقاله به صورت سخت افزار در حلقه بر روی پرنده هدف پیاده سازی و ارائه گریده است.

کلیدواژه‌ها