ارتقای سطح ایمنی پروازها در فرودگاه بین المللی تبریز از طریق طرح تقرب دقیق بر مبنای نزول پیوسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

دراین پژوهش طراحی دو طرح" تقرب دقیق" جدید، یک مسیر پروازی جهت پیوستن به نقطه شروع طرح تقرب و همچنین بهینه­ سازی یک طرح تقرب و مسیر پروازی بر اساس دستگاه­ های ناوبری موجود برای فرودگاه بین المللی تبریز مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر منافع حاصل از قبیل برآورده شدن نیازهای عملیاتی، تسهیل در مدیریت ترافیک هوایی، صرفه­ جویی در مصرف سوخت، کاهش زمان پرواز، افزایش عمر مفید قطعات هواپیما، مهمترین دستاورد این پژوهش ارتقای سطح ایمنی پروازها می­ باشد. سوال اصلی این پژوهش این است که آیا با توجه به شرایط جغرافیایی فرودگاه تبریز امکان طراحی طرح ­های تقرب پیوسته براساس دستگاه ­های ناوبری موجود و یا شیوه­ های جدید ناوبری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها