ارائه مدلی بر مبنای پویایی شناسی سیستم برای بهبود ایمنی پرواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

از آنجا که مدیریت ایمنی پرواز از مهمترین مسائل مربوط به صنعت هوانوردی می ­باشد و در پیشگیری از وقوع حوادث نقش به سزایی ایفا می ­کند و با درنظر گرفتن پویایی و پیشرفت تکنولوژیکی دنیای امروز که بی ­وفقه رو به رشد است، تغییر دیدگاه مدیران این صنعت به نگرشی سیستمی و پویا می ­تواند موجب بهبود عملکرد و کارایی در برنامه­ریزی­ های متناسب با صنعت گردد. در مرحله اول این پژوهش، مهمترین علل موثر بر ایمنی پرواز از منابع کتابخانه­ ای و بررسی نظرات خبرگان مشخص شده ­اند. در مرحله دوم علل بدست آمده برمبنای نوع ارتباط با یکدیگر طبقه­ بندی شده و سپس نوع ارتباط موجود بین متغیرها و همچنین نرخ هریک با کمک نظرات خبرگان مشخص شده است. در ادامه متغیرها و ارتباطات موجود با استفاده از نرم ­افزار (Vensim) مدل­سازی و تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها