شناسایی چالش های نوآوری و راهکارهای برون‌رفت در صنعت هواپیماسازی با مطالعه تطبیقی از کشور کره‌جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر با هدف شناسایی چالش­ های نوآوری در صنعت هواپیماسازی ایران و ارائه راهکارهای برون رفت از این چالش ­ها صورت پذیرفته است. در این راستا ابتدا با مطالعه متون مختلف اقدام به شناسایی این چالش­ ها شده و سپس با انجام مصاحبه با خبرگان این حوزه چالش­های نوآوری در این صنعت از منظر آنها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان نیز اقدام به تحلیل مصاحبه­ های مذکور شده و نتایج آن ارائه شده است. همچنین در بخشی از این پژوهش مطالعه ­ای تطبیقی از کشور کره­ جنوبی در زمینه چالش­ های نوآوری این صنعت در آن کشور و روش­ های اتخاذ شده جهت غلبه بر این چالش­ ها صورت پذیرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که کمبود نیروی انسانی متخصص، عدم ارتباط صنعت با دانشگاه و شرکت­ های دانش بنیان، دخالت بیش از حد دولت، نبود راهبرد پژوهشی بلند مدت و دیدگاه کوتاه­ مدت مدیران مهم­ترین چالش­های نوآوری در صنعت هواپیما­سازی می ­باشند.

کلیدواژه‌ها