مطالعه مدل فعلی بررسی سوانح هوایی نظامی و ارائه مدلی نو با استفاده از روش‌های جدید ارائه شده جهت بررسی سوانح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کشف علت بروز سانحه هوایی، بخش عمده­ ای از صنعت هوانوردی است که در طول تاریخ صنعت هوانوردی به عنوان موتور محرک تحقیق و توسعه عمل کرده و مرجعی برای برطرف نمودن ایرادات طراحی و ساخت می­ باشد. در این تحقیق، با توجه به لزوم ارتقاء و به­ روز رسانی مدل بررسی سوانح هوایی نظامی، در ابتدا مدل فعلی مورد مطالعه قرار گرفته و نقاط ضعف آن مشخص شده است. سپس، 12 روش کارآمد ارائه شده جهت بررسی سوانح معرفی شده است. در ادامه، با توجه به این ­که جهت بررسی سوانح هوایی نظامی مدل یکسانی وجود ندارد و تابع قوانین، مقررات و پیمان ­های نظامی مشترک است، با در نظر گرفتن ویژگی­ های روش­ های کارآمد معرفی شده، مدل نوینی جهت این­ کار ارائه شده است. در این مدل نوین، ضمن برطرف نمودن نواقص و اشکالات مدل فعلی بررسی سوانح هوایی نظامی که شامل کشف عامل بروز سانحه است، بر روی بررسی و کشف چیستی و چرایی بروز سانحه تمرکز شده و از این طریق و با ریشه­ یابی واقعی علت بروز سانحه، می­ توان از بروز سوانح مشابه در آینده، پیشگیری به عمل آورد.

کلیدواژه‌ها