شناسایی خطا و کالیبراسیون تجربی سیستم میکروالکترومکانیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با گسترش روز افزون تکنولوژی و توسعه سنسورهای میکروالکترومکانیکی در کنار الگوریتم‌های تخمین پیشرفته کاربری این گونه سنسورها رشد چشمگیری یافته است. با این وجود، به خاطر خطای زیاد سنسورهای میکروالکترومکانیکی، ناوبری مبتنی بر این سنسورها نیازمند شناسایی خطاها و کالیبراسیون آن‌ها می‌باشد. از این رو، در این مقاله شناسایی خطا و کالیبراسیون تجربی سنسورهای اینرسی میکروالکترومکانیکی شتاب‌سنج و ژیروسکوپ مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، با طراحی و انجام تست‌‌هایی بر روی یک ماژول آردوینو، خطای تصادفی سنسورهای این ماژول به کمک روش آلن واریانس به عنوان مناسب‌ترین روش از دیدگاه سادگی پیاده‌سازی و قابل ‌فهم بودن نتایج شناسایی شده است. سپس، پارامترهای خطا اعم از ضرایب مقیاس، بایاس و ضرایب عدم هم‌ترازی این سنسورها با استفاده از الگوریتم حداقل مربعات وزنی محاسبه شده است. آنگاه از تولید کره خطا برای صحت کالیبراسیون سنسور استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها