ارائه قانون هدایت ناوبری تناسبی جدید برای موشک زمین به هوا براساس فیلتر کالمن توسعه یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله یک قانون هدایت ناوبری تناسبی مقاوم و بهینه برای موشک زمین به هوا در حالت سه ­بعدی ارائه شده است. قانون هدایت جدید ترکیبی از قوانین هدایت تناسبی و بازگشت به عقب می­ باشد. قانون هدایت ناوبری تناسبی در برابر اغتشاشات وارده به موشک مقاوم نمی ­باشد، از این رو این قانون با قانون هدایت بازگشت به عقب که یک قانون هدایتی مقاوم می­ باشد، ترکیب می ­شود. در قانون هدایت جدید ضرایبی وجود دارند که باید طراح آن­ها را تنظیم کند. در این مقاله این ضرایب با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینه می­ شوند. همچنین، با استفاده از فیلتر کالمن توسعه ­یافته حالت­ های سیستم تخمین زده می­ شوند. در پایان، این قانون هدایت، با قانون هدایت ناوبری تناسبی افزودنی مقایسه می­ شود. نتایج شبیه­ سازی نشان می­ دهند که قانون هدایت جدید عملکرد بسیار بهتری نسبت به قانون هدایت ناوبری تناسبی افزودنی دارد.

کلیدواژه‌ها