بررسی تجربی جریان هوا در لانه‌زنبوری یک تونل باد عمودی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

لانه‌زنبوری یکی از اجزای تونل باد بوده که وظیفه اصلی آن یکنواخت نمودن جریان هوا و کاهش زاویه جریان است. لانه زنبوری در بالادست نازل در اتاق آرامش قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه در تونل بادهای بزرگ و عمودی، هزینه‌ ساخت لانه زنبوری بالا بوده و همچنین مشکلات نصب آن زیاد است، ضروریست که نسبت طول به قطر هیدرولیکی لانه‌زنبوری کاهش داده شود. در صورتی‌که این نسبت کاهش یابد، ممکن است عملکرد لانه زنبوری کاهش یابد. در این مقاله، طرحهای مختلفی برای لانه‌زنبوری ارایه شده و کیفیت جریان به صورت تجربی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. به این منظور، جریان در پایین‌دست لانه زنبوری با استفاده از جریان‌سنج سیم داغ و زاویه سنج جریان (Yaw head) اندازه‌گیری و بررسی شده است. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که با کاهش نسبت طول به قطر هیدرولیکی لانه زنبوری از 7 به 2، عملکرد لانه زنبوری در تغییر زاویه جریان هوا در بازه °20- تا °20 مناسب بوده است. این نتایج در طراحی یک تونل باد عمودی با نام طرح طوفان مورد استفاده قرار گرفته است. این تونل باد ویژه شبیه‌سازی عملیات چتربازی می‌باشد. از این‌رو می‌توان در طرح تونل باد فوق، طرح لانه زنبوری به شکل مربع و با نسبت 2 را انتخاب نمود و هزینه ساخت آن‌را حدود 60% کاهش داد.

کلیدواژه‌ها