موضوعات = مباحث طراحی آیرودینامیکی و سازه ای سامانه های پروازی
بررسی تاثیر فلپ هوشمند در ایرفویل نمونه هواپیمای جنگنده

دوره 22، شماره 2، آذر 1399، صفحه 80-97

10.22034/joae.2020.132989

میثم ایزدی؛ رضا خاکی؛ سید آرش شمس طالقانی؛ ارسلان قجر