موضوعات = هدایت، ناوبری و کنترل سامانه های پروازی
طراحی سیستم کنترل غیرخطی پهپاد دوپیکره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1403

10.22034/joae.2024.427425.1207

امیر عزیزی؛ یوسف عباسی؛ سید حسین ساداتی


بررسی اثر خطای ترازیابی اولیه نوع نیمه تحلیلی بر کارایی سیستم ناوبری اینرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1403

10.22034/joae.2024.433440.1215

سید علی ظهیری پور