نویسنده = علی اکبر دهقان
پیش‌بینی عددی نویز دوردست برای هندسه های مختلف با استفاده از روش هیبریدی

دوره 24، شماره 2، مهر 1401، صفحه 11-26

10.22034/joae.2022.323635.1081

میلاد ذبیحی نژاد؛ علی اکبر دهقان؛ محمد فرمانی


تاثیر فینلت های کاهش دهنده نوفه بر میدان جریان آشفته در محدوده لبه فرار صفحه تخت

دوره 24، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 141-158

10.22034/joae.2022.326496.1085

عباس افشاری؛ علی اکبر دهقان؛ احمدرضا ایوبی؛ حیات الله اداوی