راهنمای نویسندگان

جهت دانلود فایل راهنمای نویسندگان اینجا کلیک کنید

جهت دانلود فایل مشخصات نویسندگان اینجا کلیک کنید

جهت دانلود فایل تضاد منافع اینجا کلیک کنید

 جهت دانلود فایل تعهدنامه اخلاقی نویسندگان اینجا کلیک کنید

 

پژوهشگران فرهیخته لطفا قبل از ارسال مقاله به موارد زیر توجه فرمایید:

  • محتوای مقاله با اهداف نشریه متناسب باشد. (تشخیص به عهده هیئت تحریریه است)
  • مقاله ارسال‌شده در هیچ همایشی ارائه نشده باشد، پیش‌تر در هیچ نشریه‌‌ای چاپ نشده باشد یا همزمان به نشریه‌‌‌ای دیگر فرستاده نشده باشد.
  • دوفصلنامه در انتخاب، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله‌‌های دریافتی آزاد است.
  •  مسئولیت آراء و نظریات ارائه‌شده در مقاله‌‌ها بر عهده نویسندگان است و چاپ مقاله به معنی تأیید مطالب آن نیست.
  •  در متن مقاله حتی‌‌الامکان از معادل فارسی کلمات لاتین استفاده شود و چنان چه معادل فارسی به اندازه کافی رسا نباشد، می‌‌توان با ذکر شماره در بالای معادل عین کلمه لاتین در پایان مقاله آورده شود.
  • صفحه اول مقاله در برگیرنده موارد زیر باشد: عنوان مقاله (فارسی) ، مشخصات نویسنده یا نویسندگان شامل نام و نام خانوادگی، مرتبه دانشگاهی و تخصص، ذکر نام دانشگاه (در صورتی که عضو هیئت علمی باشد) ، چکیده مقاله (حداکثر در 200 کلمه) ، واژگان کلیدی (حداکثر 6 واژه مرتبط و به‌‌صورت Italic.
  • زیرنویس صفحه اول شامل: تلفن و پست الکترونیکی نویسنده‌ پاسخگو است.
  • منبع‌ دهی داخل متن با استفاده از نرم افزار Endnote باشد.

 

ملاحظات:

1. مطمئن شوید مقاله شما مرتبط با یکی از موضوعات و محورهای نشریه است.

2. چهار فایل برای نشریه ارسال شود: فایل مشخصات نویسندگان، فایل اصلی مقاله، فایل تعهد اخلاقی، فایل تعارض منافع.

3. فرمت فایل اصلی مقاله از اینجا دانلود شود و مقاله دقیقا بر اساس راهنمای تدوین گفته شده در همین فرمت تنظیم و ارسال شود. اگر مقاله در فرمت (تمپلیت آماده دوفصلنامه) تنظیم و ارسال نشود بررسی نخواهد شد.

4. فرم تعهد اخلاقی چاپ مقاله از اینجا دانلود شود.

5. فرم تعارض منافع از اینجا دانلود شود.

6. این فصلنامه به قوانین بین‌المللی سوء‌استفاده علمی (شامل تحریف، سرقت ادبی، داده‌سازی، و ...) متعهد است و با هرگونه سوء‌رفتار در طی دورۀ بررسی اولیه و داوری بر اساس دستورالعمل کمیتۀ بین‌المللی اخلاق چاپ آثار علمی (COPE) برخورد می‌شود.