بررسی جذب انرژی پروفیل استوانه‌ای پر شده با فوم گردایانی در تست شبه استاتیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

برای شناخت هرچه بهتر خواص مکانیکی مواد جاذب ، ضروری است آزمایش‌هایی برای ارزیابی جاذب  صورت گیرد. در سال های اخیر استفاده از فوم تابعی به عنوان جاذب انرژی قابل توجه بوده است. تا کنون فوم تابعی به روش صنعتی تولید نشده است.  در  تحقیقات قبلی فوم تابعی در نرم افزار مدلسازی شده است. در این مقاله برای اولین بار از ایده تولید فوم تابعی به روش گسسته استفاده می­شود. در این آزمایشات حالت‌ گرادیان چگالی در نمونه‌ها مورد آزمون قرار می‌گیرد فومهای پلی‌یورتان با دانسیته و خواص مکانیکی مختلف تولید شدند و فوم تابعی ساخته شده در داخل پروفیل قرار می­گیرند. در این تحقیق  فوم های تابعی تولیدشده به صورت گرادیان محوری،گرادیان شعاعی و گرادیانی دو جهته مورد بررسی قرار گرفتند. با انجام آزمایشات بارگذاری فشاری (استاتیک) می‌توان خواص مکانیکی بهینه برای طراحی پروفیل‌های جاذب ضربه را به دست آورد. نتایج این تحقیق نشان داد انرژی جذب شده بر واحد جرم برای پروفیل تابعی محوری بسیار مطلوب‌ است همچنین ساخت و انجام آزمایش روی نمونه جاذب با مقطع مخروطی از دیگر نوآوری‌های این طرح به شمار می‌آید.

کلیدواژه‌ها