دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی آیرودینامیکی سامانه کنترلی کورو فلپ در یک مدل هواپیمای بدون سرنشین بال پرنده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22034/joae.2022.155084

افشین مدنی؛ محمد حسن جوارشکیان


بررسی عددی رسانش حرارتی یک ناحیه جامد مثلثی بر جریان و انتقال حرارت جابجایی آزاد همبسته در یک محفظه دوبعدی حاوی نانوسیال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1401

10.22034/joae.2022.160618

میثم محمودی؛ سید داود موسویان


بررسی عددی تحلیل حرارتی و سیالاتی اثر ارتفاع پرواز و فوم فلزی متخلخل بر خنک کننده روغن هواپیمای آموزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1401

10.22034/joae.2022.163012

محمد صددیقی؛ احمدرضا ایوبی؛ احسان امینیان


ارزیابی تجربی عملکرد نازل ماوراء صوت بهینه ماخ 6 در تونل شوک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

10.22034/joae.2023.167183

شاهد ملکی پور؛ ایمان بهمن جهرمی؛ میثم محمدی امین


ساخت و تست فلنچ کامپوزیتی به روش تجربی و شبیه‌سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/joae.2023.169474

رضا آذرافزا؛ علی داور؛ حمید غفاری


اندازه‌گیری کارایی شرکت‌های هواپیمایی با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/joae.2023.169494

محمدرضا صاقی مقدم؛ حسین صفری؛ محمود دهقان؛ مظاهر رضایی فر


تخمین مدل باد در یک پرنده بدون سرنشین بال ثابت مبتنی بر روش ناوبری مدل مبنا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1402

10.22034/joae.2023.170770

هادی نوبهاری؛ حامد محمدکریمی؛ علیرضا شریفی


تاثیر اندازه قطر خروجی شیپوره یک موتور توربوفن تک محوره جریان مخلوط بر عملکرد آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1402

10.22034/joae.2023.170771

ستاره مستخدمین حسینی؛ مرتضی حمزه‌زاده


اینورتر جدید سوئیچ کاهش یافته 115 ولتی، 400 هرتز جهت استفاده در منبع تغذیه اضطراری هواپیما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1402

10.22034/joae.2023.170772

حسین بشتر؛ علیرضا ناطقی


بررسی تجربی اثر استفاده از دیواره های جاذب صوتی در کاهش نوفه زمینه تونل باد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

10.22034/joae.2023.171206

عباس افشاری؛ علیرضا موحدی؛ علی اکبر دهقان


شناسایی و اولویت بندی روش های روسازی سطوح پروازی فرودگاه های ایران با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

10.22034/joae.2023.171213

یوسفعلی شریفی؛ عبدالعلی جلالی؛ حمیدرضا ضرغامی


چالش های فناورانه در خصوص شناسایی ریزپرنده ها و نحوه مقابله با تهدیدات آنها در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

10.22034/joae.2023.171216

هادی باغبانی؛ احمد شرفی؛ حسین رضایی


برنامه‌ریزی برخط مسیر موشک در یک محیط پویا با استفاده از یک الگوریتم ابتکاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

10.22034/joae.2023.171220

رضا بیات؛ مصطفی کافی مقدم؛ علیرضا قنبری