بررسی آیرودینامیکی سامانه کنترلی کورو فلپ در یک مدل هواپیمای بدون سرنشین بال پرنده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22034/joae.2022.155084

افشین مدنی؛ محمد حسن جوارشکیان


بررسی عددی رسانش حرارتی یک ناحیه جامد مثلثی بر جریان و انتقال حرارت جابجایی آزاد همبسته در یک محفظه دوبعدی حاوی نانوسیال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1401

10.22034/joae.2022.160618

میثم محمودی؛ سید داود موسویان


بررسی تجربی توزیع فشار و ضرایب آیرودینامیکی زنجیره تیغه های ثابت کمپرسور موتور هواپیما

دوره 12، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 1-9

مهدی رمضانی زاده؛ مسعود میرزایی؛ محمدحسن پوریوسفی


تولید شبکه هیبرید کارتزین به‌منظور تحلیل آیرودینامیکی جریان‌های لزج

دوره 12، شماره 2، آذر 1389، صفحه 1-11

امید متارکت؛ علیرضا جهانگیریان


بهینه‌سازی یک سیستم کنترل وضعیت با جت عکس‌العملی با استفاده از الگوریتم ممتیک تطبیقی چند‌منظوره

دوره 13، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 1-22

هادی نوبهاری؛ حمید بندی‌کناری؛ داود دارابی؛ علیرضا باصحبت نوین‌زاده


تاثیر زبری سطح پره‌ها بر روی عملکرد کمپرسور محوری چهار‌طبقه‌ای گذر‌صوتی

دوره 14، شماره 2، آذر 1391، صفحه 1-10

سید میثم سجادی؛ عبداله اسدالهی قهیه


شناسایی و تحلیل اثر مهارت های مدیریتی بر ارتقاء بهره وری:مطالعه موردی صنایع پشتیبانی و نوسازی هلیکوپتری ایران (پنها)

دوره 15، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-12

اسماعیل سبزیکاران؛ داود غفوری؛ حسن محجوب عشرت آبادی؛ علی جوکار


بهینه‌سازی طراحی چند موضوعی یک پرتابه، حامل پرنده بدون سرنشین پرتاب‌شونده از توپ

دوره 15، شماره 2، آذر 1392، صفحه 1-13

اسماعیل لآلی؛ مهدی نصرالله زاده؛ مسعود ابراهیمی؛ جعفر روشنی‌یان


بررسی تجربی اثرات بالک شبکه ای بر مشخصات آیرودینامیکی یک مدل‌ بال در عدد رینولدز پایین

دوره 16، شماره 2، آذر 1393، صفحه 1-14

علیرضا نادری؛ حمیدرضا ابراهیمیان؛ احمد شرفی


شناسایی خطا و کالیبراسیون تجربی سیستم میکروالکترومکانیکی

دوره 17، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-9

علی اکبر شیخی؛ سید حسین پورتاکدوست؛ مریم کیانی


تحلیل برخورد و جذب انرژی ضربه محوری پوسته مخروطی با هسته ساندویچی

دوره 17، شماره 2، آذر 1394، صفحه 1-9

نادر وحدت آزاد؛ سعید ابراهیمی


بررسی اثر جرم گسترده بر رفتار ارتعاشی ورق یک سر گیردار کامپوزیتی

دوره 18، شماره 2، آذر 1395، صفحه 1-15

نادر وحدت آزاد؛ حسین سلیمانی؛ اباذر وحدت آزاد


نظارت مداوم چندفروندی به‌وسیله الگوهای پیمایشی پایه با هدف کمینه‌سازی زمان بازبینی

دوره 20، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-12

حسن حقیقی؛ سید حسین ساداتی؛ جلال کریمی؛ سید محمدمهدی دهقان


پایدارسازی هواپیمای جنگنده F-8 با استفاده از کنترل پیش‌بینی مبتنی بر مدل

دوره 20، شماره 2، آذر 1397، صفحه 1-15

محمد ویسی؛ محمدرضا سلطانپور؛ جعفر خلیل پور


بررسی جذب انرژی پروفیل استوانه‌ای پر شده با فوم گردایانی در تست شبه استاتیکی

دوره 21، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-10

نادر وحدت آزاد؛ غلامحسین لیاقت؛ اباذر وحدت آزاد؛ علی نگهبان برون؛ محسن دهقانی محمد آبادی


تحلیل ارتعاشات پانل ساندویچی ذوزنقه‌ا‌ی تحت تأثیر جریان مافوق صوت سیال

دوره 22، شماره 2، آذر 1399، صفحه 1-22

10.22034/joae.2020.127132

علیرضا پورموید؛ کرامت ملک زاده فرد؛ رضا بهاءالدینی