کلیدواژه‌ها = ریدوم
تعداد مقالات: 1
1. جبران‌سازی مقاوم شیب خطای رادوم با تکنیک سنتز µ

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 56-66

مهدی خسروی سامانی؛ مهدی نیکوسخن؛ ایمان محمدزمان