کلیدواژه‌ها = هواپیمای آسیب دیده پاکت پروازی
بررسی تأثیر آسیب بال بر عملکرد و دینامیک یک هواپیما

دوره 14، شماره 2، آذر 1391، صفحه 17-33

داود اسدی؛ مهدی سبزه‌پرور؛ حیدرعلی طالبی؛ حامد عباسی