کلیدواژه‌ها = تونل باد
بررسی تجربی میدان جریان بالای سطح یک نمونه بال لامبدا شکل غیرباریک با اندازه گیری فشار جریان

دوره 17، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 10-21

محمدکاظم سبحانی؛ مجتبی دهقان منشادی؛ مهرداد بزاززاده؛ مهدی ایل بیگی


بررسی تجربی تأثیر تغییر فاصله و خمیدگی پره های راهنما بر کیفیت جریان خروجی

دوره 16، شماره 2، آذر 1393، صفحه 83-93

محمدعلی رنجبر؛ محمد علی اردکانی؛ فواد فرحانی بغلانی


بررسی تجربی جریان هوا در لانه‌زنبوری یک تونل باد عمودی

دوره 15، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 13-21

محمد علی اردکانی؛ آذر انوری؛ پژمان اصغری تهرانی؛ کریم انصاری