کلیدواژه‌ها = ضرایب آیرودینامیکی
تعداد مقالات: 4
1. طراحی، ساخت و تحلیل آیرودینامیکی یک مدل کشتی هوایی کوچک کنترل از راه دور

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 12-29

احمد شرفی؛ محمد اعلایی؛ محسن دهقانی


2. ارزیابی عملکرد آیرودینامیکی پیچش هندسی با تغییر عدد رینولدز در یک نمونه هواپیمای بال‌پرنده

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 30-45

محمد حسن جوارشکیان؛ روح الله کریمی کلایه


3. بررسی تجربی و عددی اثر تولید کننده گردابه بر الگوی جریان و ضرایب آیرودینامیکی یک مدل بال هواپیمای مسافربری

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-16

احمد شرفی؛ احمد خواه انور؛ محمد بخشنده؛ محمدرضا محمودی


4. بررسی تجربی توزیع فشار و ضرایب آیرودینامیکی زنجیره تیغه های ثابت کمپرسور موتور هواپیما

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-9

مهدی رمضانی زاده؛ مسعود میرزایی؛ محمدحسن پوریوسفی