نویسنده = کرامت ملک زاده فرد
ارزیابی خواص پلاستیک و الاستیک ورق منیزیم در جهات مختلف نورد با استفاده از همبستگی تصاویر دیجیتال

دوره 23، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 56-72

10.22034/joae.2021.139473

علیرضا پورموید؛ کرامت ملک زاده فرد؛ محمدعلی رنجبر؛ علی شاه میرزالو


تحلیل ارتعاشات پانل ساندویچی ذوزنقه‌ا‌ی تحت تأثیر جریان مافوق صوت سیال

دوره 22، شماره 2، آذر 1399، صفحه 1-22

10.22034/joae.2020.127132

علیرضا پورموید؛ کرامت ملک زاده فرد؛ رضا بهاءالدینی


طراحی بهینه جاذب شوک MR برای ارابه فرود هواپیما

دوره 22، شماره 2، آذر 1399، صفحه 171-196

10.22034/joae.2020.137400

علیرضا پورموید؛ کرامت ملک زاده فرد؛ محمدعلی رنجبر


تحلیل غیر خطی بیودینامیکی سیستم تعلیق خلبان تحت بارهای تحریک سه محوره

دوره 21، شماره 2، آذر 1398، صفحه 17-28

کرامت ملک زاده فرد؛ علیرضا پورموید؛ حمیدرضا نافه کشان فرد